Hoạt Động Xã Hội – Hỗ Trợ Học Phí Niên Khóa 2022 – 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chương trình Vòng tay áo Lam ra đời năm 2008, tính đến nay là 15 năm, 15 năm GĐPT Việt Nam thừa hành Phật sự hỗ trợ học phí cho các sinh viên Phật tử có hoàn cảnh khó khăn của 24 đơn vị  Tỉnh Thành, giúp các em có cơ hội tiến thân qua con đường học vấn, tất cả nhất nhất đều y theo lời dạy của Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Sỹ, người sáng lập Chương trình Vòng tay áo Lam.

Năm nay, mỗi em học Đại học  được nhận hỗ trợ 5 tr  và cao đẳng là  4 triệu.

Tổng giá trị học bổng hỗ trợ cho 58 em SV trong năm 2022 là: 292.000.000 đ

Để có được số Tình tài quý giá này, đó là nhờ vào sự gia hộ của Tam bảo, sự thương yêu của Chư tôn đức, cùng những tấm lòng vàng của Quý ân nhân, MTQ, Quý anh chị Lam viên, cựu lam viên trong và ngoài nước đã luôn quan tâm giúp đỡ cho các em sinh viên Phật tử Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em trang trãi phần nào học phí để  các em thêm niềm tin vào cuộc sống với nhiều cạm bẫy, nhiễu nhương.

Chương trình Vòng tay áo lam đã luôn đón nhận sự quan tâm của Chư tôn đức cùng Quý vị ân nhân, Mạnh Thường Quân, Quý anh chị Lam viên, cựu Lam viên đã tạo điều kiện cho Chương trình, được vận hành liên tục, đó chính là sự yêu thương, sự đùm bọc, sự san sẽ mà Quý Ngài cùng Quý vị Phật tử đã mang lại cho Lam viên GĐPT Việt Nam.

Một lần nữa, BHD TƯ GĐPT Việt Nam, thành kính tri ân Chư tôn đức. Kính nguyện cầu pháp lực vô biên của 10 phương chư Phật gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của toàn thể Chư vị ân nhân. Kính nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Quý vị luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

Nam mô Công đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.

Lễ trao học bổng tại BHD Gia Định

Lễ trao học bổng tại BHD Khánh Hòa

Lễ trao học bổng tại BHD Cam Ranh

Lễ trao học bổng tại BHD Đà Nẵng

Lễ trao học bổng tại BHD Lâm Đồng

Lễ trao học bổng tại BHD Quảng Nam

Lễ trao học bổng tại BHD Thừa Thiên

Bài khác nên xem

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân ưu

phuocthanh

Tứ đại – dưới con mắt của Phật học và Khoa học

nhuanphap

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap