Nhạc Karaoke: Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Uy Thi Ca

Nhạc phẩm CA NGỢI ĐẤNG THẾ TÔN – Tác giả Uy Thi Ca – Video karaoke: Music GDPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

ducquang

Ngày Dũng GĐPT LaGi – Bình Thuận

phuocthanh

Từ lời Thầy dạy ” Tự Tứ “

phuocthanh