Nhạc Karaoke: Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Uy Thi Ca

Nhạc phẩm CA NGỢI ĐẤNG THẾ TÔN – Tác giả Uy Thi Ca – Video karaoke: Music GDPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Luân Hồi

phuocthanh

BHD Ninh Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm tu học 2015

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

ducquang