BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nguyện cầu hương linh

Huynh Trưởng cấp Tín LÊ XUÂN THIỆU.

Pháp danh TÂM NGUYÊN, Pháp tự PHƯỚC LONG.

Phó Trưởng Ban Chấp Hành  Cựu Huynh Trưởng Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Pháp – BHD Gia Định.

Đã mệnh chung lúc 15 giờ 20 phút ngày 20 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Giáp Ngọ). Hưởng thọ 79 tuổi.

Được Vãng Sanh An Dưỡng Quốc.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 1 Le1

 

Bài khác nên xem

Thơ: Điều trên hết của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

phuocthanh

Nguyên Linh : Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tổ chức trại giao lưu

phuocthanh