BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nguyện cầu hương linh

Huynh Trưởng cấp Tín LÊ XUÂN THIỆU.

Pháp danh TÂM NGUYÊN, Pháp tự PHƯỚC LONG.

Phó Trưởng Ban Chấp Hành  Cựu Huynh Trưởng Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Pháp – BHD Gia Định.

Đã mệnh chung lúc 15 giờ 20 phút ngày 20 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Giáp Ngọ). Hưởng thọ 79 tuổi.

Được Vãng Sanh An Dưỡng Quốc.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 1 Le1

 

Bài khác nên xem

Hình ảnh Trại Huyền Trang V (Cam Ranh) – giai đoạn 3

[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Áo Lam

GĐPT Vạn Thọ – Đức Trọng trực thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức chu niên lần THỨ 17

phuocthanh