BHD Trung Ương Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nguyện cầu hương linh

Huynh Trưởng cấp Tín LÊ XUÂN THIỆU.

Pháp danh TÂM NGUYÊN, Pháp tự PHƯỚC LONG.

Phó Trưởng Ban Chấp Hành  Cựu Huynh Trưởng Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Pháp – BHD Gia Định.

Đã mệnh chung lúc 15 giờ 20 phút ngày 20 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Giáp Ngọ). Hưởng thọ 79 tuổi.

Được Vãng Sanh An Dưỡng Quốc.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 1 Le1

 

Bài khác nên xem

100 lời khuyên

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

TRUY NIỆM TIỀN ÂN – Trại sinh PLN3 Bình Định

Linh Nguyên