Báo Tin

BHD/GĐPT/LĐ- UBQTHT/LĐ-HĐCẤP TẤN LĐ

Cùng  tang gia hiếu quyến trân trọng báo tin:

HTr CẤP TẤN thọ Bổ Tát Giới taị gia pháp danh TÂM HUẤN

thế danh VÕ ĐĂNG GIAO sinh nam 1935 tại Mỹ Chánh tỉnh Quảng Trị

Nguyên Ủy Viên BHD/GĐPT/LĐ,

Nguyên P.CT UBQTHT tỉnh Lâm Đồng

đã xã bỏ báo thân vào lúc 18h50 ngày 01-01-2018 nhằm ngày 15-11- Đinh Dậu

hưởng thọ 83 tuổi.

Xin đuợc trân trọng khẩn báo đến toàn thể Lam Viên

BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Hoa Tình Thương – Đức Quảng

ducquang

Thư cám ơn của Huynh Trưởng Đồng Minh Lê Văn Mới

datthinh

Nhạc Karaoke: Thằng Cuội – Lê Thương

ducquang