Báo Tin

BHD/GĐPT/LĐ- UBQTHT/LĐ-HĐCẤP TẤN LĐ

Cùng  tang gia hiếu quyến trân trọng báo tin:

HTr CẤP TẤN thọ Bổ Tát Giới taị gia pháp danh TÂM HUẤN

thế danh VÕ ĐĂNG GIAO sinh nam 1935 tại Mỹ Chánh tỉnh Quảng Trị

Nguyên Ủy Viên BHD/GĐPT/LĐ,

Nguyên P.CT UBQTHT tỉnh Lâm Đồng

đã xã bỏ báo thân vào lúc 18h50 ngày 01-01-2018 nhằm ngày 15-11- Đinh Dậu

hưởng thọ 83 tuổi.

Xin đuợc trân trọng khẩn báo đến toàn thể Lam Viên

BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Chu niên lần thứ 20 GĐPT Khánh Sơn (BHD.GĐPT Đồng Nai)

Huệ Quang GĐPTVN

Cung an chức sự – Thành phần Ban Tổ chức – Chương trình Lễ tang của cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN