GĐPT Cam Ranh đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Chí hạ Tín

1

7 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2103 (nhằm ngày 18.8 Quý Tỵ), hơn 150 Huynh Trưởng trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh hội tụ về chùa Sắc Tứ Long Sơn (tp Nha Trang – Khánh Hòa) để tham dự tang lễ Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Chí hạ Tín – trụ trì chùa Long Sơn – tân viên tịch.

Đúng 8 giờ, đạo tràng trang nghiêm vân tập trước Giác linh đường đảnh lễ tưởng niệm, chung lòng cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc. Sau nghi thức thọ tang, viếng kim quan, toàn thể Lam viên Cam Ranh theo sự điều động của BTC tang lễ đãm nhiệm phần việc tấn lễ và các công tác khác.

Đến 16 giờ cùng ngày, đoàn bàn giao công việc lại cho BTC để ra về sau khi đã chu toàn nhiệm vụ góp phần phục vụ tang lễ, thể bày lòng tôn kính, thương tiếc đối trước Giác linh của bậcTôn Túc trưởng thượng cao minh.

Huệ Quảng (CTV Trang Nhà tại Cam Ranh)
Ảnh: Vạn Pháp

Bài khác nên xem

LỜI CẢM TẠ CỦA TANG QUYẾN HTr CHÚC HỶ PHAN DUY KHÁNH

BHD GĐPT Bình Định Báo Tang

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Kỳ Nguyện

ducquang