Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân do UV Văn Nghệ – GĐPT Việt Nam, Nhạc sĩ Quảng Đức sáng tác.
Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

ducquang

Bản Tin Số 9: Lễ Phúng Viếng Của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ Khánh Thành Chùa Linh Quang

phuocthanh