Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân do UV Văn Nghệ – GĐPT Việt Nam, Nhạc sĩ Quảng Đức sáng tác.
Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

phuocthanh

Quà Xuân cho áo Lam

phuocthanh

GĐPT. Việt Nam: Cáo Tang

nhuanphap