Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân do UV Văn Nghệ – GĐPT Việt Nam, Nhạc sĩ Quảng Đức sáng tác.
Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Bài khác nên xem

Tao ngộ

nhuanphap

Nước mắt mẹ già

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Nam – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên