Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân do UV Văn Nghệ – GĐPT Việt Nam, Nhạc sĩ Quảng Đức sáng tác.
Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Bài khác nên xem

Tâm thư của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: THẾ TÔN THÀNH ĐẠO & XUÂN TÂN SỬU

Huệ Quang GĐPTVN

Thông Báo Thay Đổi Tên Miền gdptquangducsaigon.org

phuocthanh

Khóa tu tập mùa hè năm 2015 của Đoàn sinh ngành Thanh – Thiếu GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN