VIẾNG TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG LONG BỮU

Long vị
Long vị Cố Đại lão HT (Ảnh: website chuaminhthanh.com)

Vào lúc 19 giờ 30, Đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam đồng tháp tùng Hòa thượng Viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam đạo hiệu thượng Đức hạ Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh, Viện chủ tu viện Phật Ân đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm Phó ban Ngoại vụ Hội Đồng CVGH/BHDTƯ/GĐPTVN, Thượng tọa Thích Chơn Thức Trụ trì tu viện Quảng Đức tiểu Ban An Sinh HĐCVGH/BHDTƯ/GĐPTVN đồng thành tâm kính viếng Từ Lâm Tế thượng Chánh Tông tứ thập ngũ thế Long Bữu đường thượng húy thượng Từ hạ Hiệp hiệu Minh Hiền Đại Lão Hòa thượng giác linh.

Đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng thượng Kiến hạ Tánh, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và cũng là Trưởng tử của Long Bữu Đại lão Hòa thượng. Nhìn vào môn đồ pháp quyến với huỳnh hợp tỏa thiền môn, Bạch Môn Lan Cúc Ly Huệ lãng đãng như những đám bạch vân đi qua vùng trời thái không trong sanh diệt. Phái đoàn tiến vào linh đường phân lập tiền hậu lưỡng ban cung kính niệm hương đãnh lễ nhiễu quan, ký sổ tang với lời từ ai niệm. Quý thầy trở lại phương trượng, các anh chị giải lao rồi tháp tùng chư tôn đức rời Long Bữu vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày./.

PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRỰC TRANG NHÀ TẠI VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2012-2016

phuocthanh

GĐPT Thiện Hoa 3 Tổ Chức Trại Vượt Bậc

phuocthanh

Lễ Di Quan Htr cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

phuocthanh