Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh từ trần

Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam vừa nhận tin từ văn phòng BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

NGUYỄN HỮU THẠNH

PHÁP DANH  NĂNG QUANG

NGUYÊN ỦY VIÊN THIẾU NAM BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

NGUYÊN TRƯỞNG  BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

VỪA TỪ TRẦN VÀO LÚC : 19h15 NGÀY 4.9.2011( nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão )

(mọi thông tin và tin tức về Lễ tang sẽ được cập nhật trên Trang Nhà  Gia Đình Phật Tử Việt Nam )

Ban Biên Tập

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Khóa Tu Bát Quan Trai giới – Kỳ 2 năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Chúng Quỳnh Lâm – Trại HL Vạn Hạnh VII Phân Ưu

Người Áo Lam

BHD BIÊN HÒA – LỄ KHAI KHÓA CÁC BẬC HỌC VÀ LỄ THỌ CẤP

Linh Nguyên