Các cấp Ban Hướng dẫn đại diện Lam viên GĐPT.VN tham dự Chung thất trai tuần Cố Huynh trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Cố HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam Phan Đình Thăng, Pháp danh Tâm Huy, Pháp Tự Phước Minh; Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT.VN, Phó trưởng ban Nội vụ BHD.GĐPT.VN Trên Thế giới, Trưởng ban Điều hợp GĐPT miền Tây nam phần, nguyên Phó trưởng ban Ngành Nam BHD.TƯ GĐPT.VN, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Gia Định. Xả báo thân ngày 22/4/2022 (nhằm ngày 22.3.ÂL Nhâm Dần). Hưởng thọ 81 tuổi.

Vào hồi 10g30′ ngày 11 tháng 5 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 9/6/2022). Quý anh chị đại diện Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN, đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT.VN Trên Thế giới, Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT.VN, đại diện Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT.VN và các Ban Hướng dẫn GĐPT phụ cận Sài Gòn, đã thay mặt anh chị em Đoàn viên, Cựu Đoàn viên GĐPT.VN khắp bốn phương; cùng thân quyến hiện diện tại Tu viện Quảng Hương Già Lam tham dự Lễ Chung thất trai tuần Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng.

Buổi lễ Kỳ Siêu chung thất và Cúng dường Trai Tăng đã được Chư Tôn đức tu viện Quảng Hương Già Lam cùng Hiếu quyến tổ chức thanh tịnh, trang nghiêm như pháp.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ-Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ Chơn linh anh nhất niệm siêu thăng, viên thành đại nguyện, lai đáo Ta Bà hội nhập mái nhà Lam để cùng chung sức kề vai với Lam viên GĐPT tiếp tục con đường phụng sự Đạo pháp và lý tưởng của Tổ chức GĐPT Việt Nam.

NGUỒN: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh,Tổ chức Khai khóa Tu học Trường kỳ : Kiên- Trì – Định Lực năm 2012

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Nguyên Thông

ducquang

Lễ Hiệp Kỵ BHD GĐPT Bình Định 17-11- Năm Tân Mão, Pl:2555 (11-12-2001)

phuocthanh