BHD Lâm Đồng chúc tết Chư Tôn Đức

Đón mừng năm mới Mậu Tuất. BHD Lâm Đồng cùng BĐD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà đã đến chúc tết Chư Tôn Đức trú trì các chùa tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng-Lâm Hà.
Chư Tôn Đức đã động viên HT và đoàn sinh cố gắng tu học, hành trì những lời Phật dạy để được an vui, đồng thời giúp cho các em đoàn sinh hiểu Đạo để trở thành những Phật tử chân chính, người công dân tốt trong xã hội.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT KonTum tổ chức Trại Huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn

phuocthanh

Tin Buồn: Thân mẫu Thượng Tọa Thích Thông Trí quy tây

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Khai mạc liên Trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang

phuocthanh