BHD Lâm Đồng chúc tết Chư Tôn Đức

Đón mừng năm mới Mậu Tuất. BHD Lâm Đồng cùng BĐD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà đã đến chúc tết Chư Tôn Đức trú trì các chùa tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng-Lâm Hà.
Chư Tôn Đức đã động viên HT và đoàn sinh cố gắng tu học, hành trì những lời Phật dạy để được an vui, đồng thời giúp cho các em đoàn sinh hiểu Đạo để trở thành những Phật tử chân chính, người công dân tốt trong xã hội.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn trao quà Tết cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh khó khăn

phuocthanh

GĐPT Đức Hưng: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap

GĐPT Ninh Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ (2016-2020)

phuocthanh