BHD Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp

Sáng ngày 08/3/2015, tại Vĩnh Minh tự viện BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập cho các huynh trưởng được tân thăng năm 2014.

Chúng minh buổi lễ có Thượng Tọa cố vân Giáo Hạnh GĐPT V.N, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng.Tham dự có Anh Quảng Tín Nguyễn Chính đại diện BHD T.Ư tại Miền Khuông Việt, chị Tâm Mậu Lê Thị Chi Trưởng Ban và các thành viên BHD Lâm Đồng.
Có 4 huynh trưởng thọ cấp Tín, 5 huynh trưởng thọ cấp Tập.
Sau nghi thức lễ thọ cấp,  huynh trưởng đại diện cho những huynh trưởng thọ cấp đã tuyên hứa nhận trách nhiệm trước Tam Bảo với cấp đã thọ nhận.
Chị Trưởng Ban đã ghi nhận lời tuyên hứa của các huynh trưởng tân thăng và sách tấn các huynh trưởng cố gắng tiếp tục Tu Học và phụng sự cho tổ chức.
Thượng Tọa chứng minh đã ban đạo từ nhắc nhở các huynh trưởng tân thăng phải làm tròn bổn phận của mình khi thọ nhận cấp Tín, cấp Tập, không ngửng Tu học và hành trì giáo pháp Như Lai, chung tay xây dựng ngôi nhà Lam vững bền.
VP.BHD Lâm Đồng
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp kỵ 07 – 3 – Giáp Ngọ

nhuanphap

Lam viên GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư.

Huệ Quang GĐPTVN

Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương

Huệ Quang GĐPTVN