BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

BAN HƯỚNG DẪN và LAM VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn,
thọ tại gia Bồ tát giới – Pháp tự Chơn Như Tánh.
Sinh năm 1933 (Quý Dậu). Nguyên quán Thừa Thiên – Huế.
– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam,

– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN tại hải ngoại,
– Nguyên Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT.VN tại Úc Đại Lợi.

          Đã xả bỏ báo thân vào lúc 17g 30 ngày 07/07/2021 (28/05/Tân Sửu) tại TP.Sydney, tiểu bang New South Wales – Úc Đại Lợi. Thượng thọ 89 tuổi.
          Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện Chơn linh của Anh sớm vãng sanh Phật quốc. Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Cảm tạ của Gia đình cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú

(BHD Gia Định) Trại họp bạn Đầu Thứ đàn Vô Ưu 2017

nhuanphap

Thông tư số 2: Lễ tang Trưởng lão HT Thích Trí Quang

nhuanphap