Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

Trong mùa bão lụt này – sức tàn phá của thiên nhiên vào miền Trung Việt Nam vô cùng khốc liệt – Có một Văn thư của Trung Ương phát đi về hoạt động Văn Nghệ GĐPT Việt Nam thời gian thực hiện từ tháng 10/2013 cho đến tháng 6/2014 xin quý BHD tùy nghi, nhất là ở những vùng ảnh hưởng thiên tai có thể sắp xếp sau khi đã ổn định.

1 Ca Lang Tan Gia mainCzĐiền tên BHD hay Miền tổ chức vào khoảng trống phần dưới

Ca Lang 1Ca Lang 2

Bài khác nên xem

Lễ An vị Tôn tượng Bổn Sư tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

BHD.GĐPT Đồng Nai: Tổng kết Phật sự năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN

Chuyến xe thời gian

phuocthanh