Ý nghĩa truyền Vô Tận Đăng

13735674_1831861877044220_7950703181254395677_o

Thuở xa xưa Đức Thế Tôn thị hiện ở đời đem pháp bảo hoằng truyền cứu chúng sinh đắm chìm nơi bể khổ

Hội linh sơn “ Niêm Hoa Vi Tiếu “, Thượng Tổ Ca Diếp thừa truyền y bát nơi đức Thế Tôn, Truyền Đăng Tục Diệm lần lượt truyền xuống chư Tổ giử gìn mạch mạng từ Thượng Tổ đến Bồ Đề Đạt Ma là 28 đời chư tổ Ấn Độ

Tổ Sư đời thứ 28 nhận ý chí của thầy, qua Trung Hoa hóa độ. Tính từ Ngài truyền xuống đến Lục Tổ Huệ Năng thì Y Bát không còn truyền nửa mà Truyền Tâm Ấn Chứng. Trong 6 vị Tổ Thiền Tông Trung Hoa, có vị tổ thứ tư là Đạo Tín ấn chứng cho Ngài Tỳ ni đa lưu chi đã khuyên Ngài nên đi về phương Nam giáo hóa và Ngài đã sang Việt Nam. Tây phương đông độ, lịch đại tổ sư truyền thừa kế thế, chư vị Cao tăng Hòa thượng nối tiếp giữ gìn tiếp nối mạng mạch Đạo pháp mãi mãi trường tồn. Khoảng đầu thế kỷ 20, bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám, một cư sĩ Phật tử nhận ý chỉ của Chư tôn đức đã có công lớn trong phong trào Chấn hưng Phật giáo nước nhà. Từ bác Tâm Minh – Lê Đình Thám, GĐPT ra đời, từ lúc phôi thai cho đến nay, nhiều thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ ngọn Tâm đăng mãi mãi sáng ngời.

Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm trang trọng này, ngọn Tâm đăng tiếp tục nối truyền.

Anh chị em trại sinh thân mến, ánh sáng Tâm đăng được thắp lên trong mỗi chúng ta, cũng chính là ánh sáng được nối truyền từ quá khứ. Cũng nói lên rằng chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn làm cho tỏa sáng và nối truyền mãi mãi về sau.

Quảng Âm – Đặng Bá Y (GĐPT Dak Lak)

13575840_1373560375993411_6293814239276820662_o

Bài khác nên xem

B HD GĐPT Khánh Hoà công nhận chính thức GĐPT Tân Long- Diên Khánh

phuocthanh

Tưởng nguyện húy nhật Cố Hòa thượng Thích Tâm Thanh

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên GĐPT Cam Ranh kính mừng Lễ Thành đạo – PL 2566