Vu Lan Thắng Hội

quang-truong-me-a

GĐPT VIỆT NAM là một tổ chức Sinh Hoạt Tu Học, nên lễ hội HIẾU HẠNH được khai triển dưới nhiều hình thức hồi hướng công đức về đấng sanh thành, còn tại tiền thì PHÚC và LỘC thảy đều trọn vẹn, đã qua đời thì nghiệp chướng tiêu trừ siêu sanh thoát hóa bằng cách nào? Bằng cúng dường trai phạn, cúng dường trai tăng, tổ chức phóng sanh đăng, lập trai đàn Kỳ Siêu Hiệp Kỵ bạc độ giải oan, bố thí chẩn bần, cúng dường Phụ mẫu hiện tiền, cúng dường chư tôn đức, đại tôn huynh.

Đất nước đã thống nhất gần 40 năm, nhưng chúng ta lao đao còn hơn thời chiến tranh loạn lạc, chúng ta không đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội, môi trường sinh thái chi cả vì đó là sự tác hợp giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp mà chúng ta phải cưu mang. Tận lực gieo nhân hạnh thiện lành đó là cách hóa giải thù thắng trên con đường chuyển nghiệp xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. Mười phương ba đời chư Phật khắc phục chướng duyên mà hoàn thành đạo nghiệp chứ không đợi thế quyền mời thỉnh mới phát lập tâm nguyện độ sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chứ không nằm trong chùa to Phật lớn chờ chúng sanh đăng ký mới được độ. Chúng sanh ai cũng ăn mới sống nhưng Phật khuyên môn đồ đừng bao giờ ngước mặt lên mà ăn hay cúi đầu xuống mà ăn. Ngước mặt lên mà ăn là chuyên nghiên cứu thiên văn xem sao đoán mệnh, lấy tiền mà ăn đâu có phải là việc làm của THÍCH GIA CHI TỬ. Đừng bao giờ cúi xuống mà ăn. Có nghĩa là thân cư nơi thiền môn chùa cảnh ăn cơm đàn na tín thí mà chuyên lo xem coi phong thủy mồ mã, lấy thù lao mà ăn chứ không nghiên cứu kinh điển đọc tụng thực tập kinh văn của Phật. Dù cha mẹ còn tại tiền hay đã ra người thiên cổ, cha mẹ vẫn còn hiện hữu những tố chất phát triển nên hình hài xác thân của ta. Cha mẹ luôn ở bên ta, luôn ở trong ta. Ta có tư duy tốt, ý niệm tốt, hành động tốt, là ta tự thăng hoa cuộc sống hạnh phúc tròn đầy trong tâm ta. Và mẹ cha ông bà tộc họ ta ngập tràn tin yêu và hạnh phúc. Ý niệm về đấng sanh thành được thắp sáng là thân xác ta phát tỏa quang huy ta có mặt, tổ tiên ta có mặt, tiền nhân ta có mặt. Ta không vong thân, ta không mất gốc, ta không vong bản, ta không vong quốc. Kẻ không biết mình là ai chỉ biết có tiền bạc ăn chơi vô cảm trước quốc nhục nhân sinh mới là kẻ vong bản vong thân mất gốc. Vu Lan về nhớ cho rõ MẸ LÀ CỘI NGUỒN CỦA CUỘC SỐNG, MẸ LÀ NĂNG LƯỢNG CỦA YÊU THƯƠNG, MẸ LÀ TỔ QUỐC LÀ QUỐC GIA, MẸ LÀ GIANG SƠN LÀ GẤM VÓC. Chỉ có kẻ NGHỊCH TỬ mới vong ân bội nghĩa mới từ cha mới bỏ mẹ, mới phá tán môi trường sinh thái, mới hủy hoại yêu thương, mới vô cảm trước đồng bào, trước sơn hà nguy biến, trước vận nước đảo điên.

Để xây dựng móng nền Xã Tắc, để vun trồng cây Trú Độ, để tô bồi ngôi bảo tộ. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới mới kiến lập PHÁP HỘI THÙ ÂN      trên báo đến 4 ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ để Thế Giới Hòa Bình, để Quốc Gia hưng thịnh, để mưa thuận gió hòa, để chúng sanh an lạc. Đám ruộng phước đã cày bừa để Lam Viên mọi miền và trên toàn thế giới gieo hạt. Hãy gieo hạt Bồ Đề chớ đừng gieo cỏ gai gì khác. Nhân quả hiện tiền chớ đừng ngụy biện rời chánh lý theo tà tư duy. Người ta giàu làm kép, mình hẹp của làm đơn nhưng ý tình trọn vẹn. Thiên long hộ pháp tôn thần gia hộ. Rất mong Lam Viên ở bất kỳ nơi đâu nhất tâm kỳ nguyện cho pháp hội thành công, âm siêu dương thạnh hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang