Nhạc: Em Là Vì Sao sáng – Nguyễn Hiền

Ngày 25.8.1963 đoàn biểu tình của nhiều thành phần tuần hành qua trung tâm Sài Gòn để đòi hỏi chính quyền thả tất cả chư Tăng Ni Phật Tử bị đàn áp cưỡng giam đêm 20.8.1963 vừa qua. Một tiếng súng nổ – Quách Thị Trang ngã gục trong viên đạn đó. Thánh Tử Đạo Quách Thị Trang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Em la vi sao1z

Bài khác nên xem

Bác Gấm

nhuanphap

(Thiệp xuân) BHD Trung ương mừng xuân Vạn Hạnh

nhuanphap

GIÃ TỪ QUÍ ÔN

nhuanphap