Vòng hoa phúng viếng Anh Nguyên Ngộ

 


PL 2555, ngày 29 tháng 7 năm 2011

VP BHD TƯ GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn

datthinh

Khấp báo

nhuanphap

Gia đình cố HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn cảm tạ

phuocthanh