HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Lễ Nhập Liệm. 

Tác bạch thỉnh Sư triển pháp : Nghi thức nhập quan – Thành Phục

Nghi Thức Lễ Phủ Kỳ GĐPT

Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT.VN và các Phái đoàn BHD tỉnh, thị viếng tang.

Di quan – đưa Linh cữu về Đài hoả táng. 

Bài khác nên xem

Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Khai Khóa Bậc Lực năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

(Tang lễ Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân) BHD Khánh Hòa: Phân ưu

nhuanphap