Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh - Ngô Văn Chơn | GĐPT Việt Nam

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Lễ Nhập Liệm. 

Tác bạch thỉnh Sư triển pháp : Nghi thức nhập quan – Thành Phục

Nghi Thức Lễ Phủ Kỳ GĐPT

Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT.VN và các Phái đoàn BHD tỉnh, thị viếng tang.

Di quan – đưa Linh cữu về Đài hoả táng. 

Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr Cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc mệnh chung

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

ducquang

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Hương linh Vãng Sanh Cực Lạc

phuocthanh