HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Lễ Nhập Liệm. 

Tác bạch thỉnh Sư triển pháp : Nghi thức nhập quan – Thành Phục

Nghi Thức Lễ Phủ Kỳ GĐPT

Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT.VN và các Phái đoàn BHD tỉnh, thị viếng tang.

Di quan – đưa Linh cữu về Đài hoả táng. 

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Huệ Quang GĐPTVN

Trai đàn Quảng Nam

Linh Nguyên

Thư cảm tạ về Tang lễ HTr Tâm Đại Phạm Thị Na

phuocthanh