HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Lễ Nhập Liệm. 

Tác bạch thỉnh Sư triển pháp : Nghi thức nhập quan – Thành Phục

Nghi Thức Lễ Phủ Kỳ GĐPT

Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT.VN và các Phái đoàn BHD tỉnh, thị viếng tang.

Di quan – đưa Linh cữu về Đài hoả táng. 

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Tâm – Xuân Lộc – Đồng Nai Tổ chức Lễ Hiếu năm 2015

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Thành Kính Phân Ưu

Ni trưởng MA HA BA XÀ BA ĐỀ (Mahaprajapati – Mahapajapati)

phuocthanh