Truyện tranh Phật Giáo: Chân Vàng

CHAN VANG bia

Truyện Tranh: cuộc phiêu lưu của chú Sa Di

Tác giả: Nazli Gellenk và Karen Stone

Tranh Vẽ: Rosalyn White

Việt Dịch: Thích Nữ Giác Anh

Sư Cô Thích Nữ Gíac Anh trước đây là Đoàn viên GĐPT Thiện Hoa 2 (BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn). Thân sinh của Sư Cô là Đạo Hữu Quảng Hạo (Quảng Từ Vân) có nhã ý , cho phép trang nhà GĐPT Việtnam.com đăng truyện tranh cuộc phiêu lưu của chú Sa Di có 5 tập, lần lượt trang nhà sẽ đăng để gởi đến các bạn trẻ.

Ban biên tập chân thành tri ân Sư Cô Thích Nữ Giác Anh và Đạo Hữu Quảng Từ Văn.

14-15

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức đêm văn nghệ Kính mừng Phật Đản tại Chùa Từ Hiếu

phuocthanh

Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

Huệ Quang GĐPTVN