Truyện tranh Phật Giáo: Chân Vàng

CHAN VANG bia

Truyện Tranh: cuộc phiêu lưu của chú Sa Di

Tác giả: Nazli Gellenk và Karen Stone

Tranh Vẽ: Rosalyn White

Việt Dịch: Thích Nữ Giác Anh

Sư Cô Thích Nữ Gíac Anh trước đây là Đoàn viên GĐPT Thiện Hoa 2 (BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn). Thân sinh của Sư Cô là Đạo Hữu Quảng Hạo (Quảng Từ Vân) có nhã ý , cho phép trang nhà GĐPT Việtnam.com đăng truyện tranh cuộc phiêu lưu của chú Sa Di có 5 tập, lần lượt trang nhà sẽ đăng để gởi đến các bạn trẻ.

Ban biên tập chân thành tri ân Sư Cô Thích Nữ Giác Anh và Đạo Hữu Quảng Từ Văn.

14-15

Bài khác nên xem

Nhạc karaoke: Xuân Lam – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Nước

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

ducquang