Truyền tin : Bảng Morse

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

–   Tất cả bảng Morse.

–   Nhận tin bằng Còi, Cờ.

 

 

 

Bài khác nên xem

Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm tu Bát Quan Trai giới lần 1 năm 2014.

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trại Họp bạn Quảng Đức 4 – GĐPT Bình Phước 2015

Luật đi đường – Một số biển báo hiệu đường bộ phổ biến

datthinh