Truyền tin : Bảng Morse

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

–   Tất cả bảng Morse.

–   Nhận tin bằng Còi, Cờ.

 

 

 

Bài khác nên xem

Trò chơi

datthinh

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

phuocthanh

Lễ bế mạc khóa tu MÙA HÈ AN LẠC lần thứ II GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ