Truyền tin : Bảng Morse

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

–   Tất cả bảng Morse.

–   Nhận tin bằng Còi, Cờ.

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: Khai Khóa Bậc Lực năm 2018 – Lễ thọ cấp của HTr được tân thăng

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

phuocthanh

Khái lược lịch sử Phật giáo Việt Nam thời du nhập

datthinh