Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ sáu) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Khóa lễ CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
19g00 ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm ngày 05 tháng 5 năm 2020)

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 16 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng.

BHD.GĐPT Bình Định: Lễ tang cố HTr Cấp Tấn Quảng Hoa – Trần Thị Liễu

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD Gia Định) Trại Hạnh Tâm Chánh lần thứ 27

nhuanphap