Truyền tải trực tiếp (Ngày thứ hai) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Khóa lễ 
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
19g00  ngày mùng 09 tháng 4 năm Canh Tý
(nhằm ngày 01 tháng 5 năm 2020)

http://a%20href=

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận thăm viếng Chư Tôn Đức

phuocthanh

CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPG TỈNH BRVT VÀ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TRUYỀN THỐNG

Linh Nguyên

Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

phuocthanh