Hình ảnh: Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng an tường thị tịch lúc 05g30′ ngày 26 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 26 tháng Ba năm Nhâm Dần) – trụ thế 89 năm, 57 giới lạp.

Tang lễ được cử hành tại Tự viện Phước Duyên, số 8/60 đường Phạm Tu, phường Hương Long, thành phố Huế.

oOo

Những hình ảnh đầu tiên trong Tang Lễ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng
(Ngày 26/4/2022 – 26.3.ÂL Nhâm Dần).

Vào lúc 09g00 ngày 27 tháng 3 Nhâm Dần, Ban Tang Lễ cùng Môn Đồ Pháp Quyến thành kính tổ chức lễ cung thỉnh báo thân Trưởng Lão Hòa Thượng nhập kim quan…

        Lúc 15g00 cùng ngày, Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN và các cấp GĐPT dâng hương, tưởng niệm, thọ tang Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch…

Hình ảnh một số phái đoàn kính viếng Giác Linh Cố Hoà Thượng

NGÀY 29.3.NHÂM DẦN (29.4.2022)

Sáng ngày 29.3.Nhâm Dần: Lễ Cung Tiến Giác Linh Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng:

Cũng trong sáng ngày 29/4/2022, Môn đồ, Đệ tử chuẩn bị bảo tháp an trí báo thân Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, tại tịnh địa Phước Duyên tự.

Ngày 30.3.ÂL Nhâm Dần, Ban Tang Lễ, Chư Tôn Đức Ni và GĐPT trần thiết linh xa cung thỉnh Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tham yết Phật – Tổ tại Tổ đình Từ Hiếu và Báo Ân, Huế:

Ngày 1.4.ÂL Nhâm Dần, trang nghiêm Bảo Tháp nơi an trí báo thân Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, tại tịnh địa Phước Duyên tự.

Cũng trong cùng ngày 1.4.ÂL Nhâm Dần, vào lúc 14g00, Lễ cung thỉnh Giác Linh tham yết Phật Tổ tại Tổ Đình Từ Hiếu, chùa Báo Ân – Huế.

 

Lễ sái tịnh Bảo tháp

Sáng ngày 02/5/2022 (nhằm ngày 02.4. ÂL năm Nhâm Dần), Lễ cung thỉnh kim quan Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Tiến, tự Lương Phương, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân Sư GĐPT Việt Nam thăng thượng giá nhập bảo tháp tại tịnh địa Phước Duyên tự.

NGUỒN:

– Tiểu Ban Tư liệu – Truyền thông Ban Tang Lễ;
– Nhóm PV-CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Trại A Dục 7 – Lộc Uyển 13 năm 2015

phuocthanh

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của GĐPT Việt Nam

Áo Lam