Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Nhạc phẩm: XUÂN LY HƯƠNG – Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015

 

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr Cấp Dũng Minh Đăng – Lê Văn Thi từ trần

nhuanphap

Có một cuộc sống

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh