Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

Nhạc phẩm: XUÂN LY HƯƠNG – Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015

 

Bài khác nên xem

Lễ Tang Hòa Thượng THƯỢNG MINH HẠ KIẾN

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9.

phuocthanh

Trung Đạo, Con Đường Tu Tập Và Hoằng Pháp – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh