GĐPT Kinh Nhạc đã tổ chức chu niên lần thứ 31.

Chứng minh có Hòa Thượng Viện Chủ, chủ tọa có Chị Tâm Mậu Lê Thị Chi Trưởng Ban Hướng Dẫn  Lâm Đồng, các anh chị thành viên BHD, các vị Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng các đơn vị tại TP.Đà Lạt, các anh chị cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh  cùng 36 huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Kinh Nhạc.

Ngày 01/2/2015, GĐPT Kinh Nhạc đã tổ chức chu niên lần thứ 31.
Ngày 01/2/2015, GĐPT Kinh Nhạc đã tổ chức chu niên lần thứ 31.

Với tâm nguyện của A.Bửu Ấn đưa lời kinh vào trong nhạc để truyền tải đến quý Phật tử. Trong những năm sau 1975, Anh đã dồn tâm sức, lấy lời kinh để sáng tác thành những bản nhạc. Sau đó với mong muốn được truyền tải đến quý Phật tử, Anh đã cùng với A. Nguyễn Hữu Thạnh thành lập một nhóm nhạc với sự tham gia của một số huynh trưởng, đoàn sinh và những người yêu nhạc. Tập luyện những bài hát do A.Bửu Ấn sáng tác.

Sau đó đã đến các chùa tại trú xứ, cũng như ngoài trú xứ hát cúng dường trong những dịp Đại lễ của Phật Giáo.

Những thời gian sau, BHD Lâm Đồng đã thống nhất thành lập Đoàn Kinh Nhạc, sinh hoạt và tập luyện, cúng dường kinh nhạc tại các địa phương  theo lời mời của quý Chư Tôn Đức Trụ Trì.

Đến nay đoàn đã được trở thành GĐPT Kinh Nhạc, sinh hoạt gắn liền với các đơn vị trong TP.Đà Lạt, tham gia việc tu học, huấn luyện, phát triển đoàn sinh trong độ tuổi Ngành Thanh, tham gia cúng dường trong những dịp Đại Lễ tại các chùa trong tỉnh.

Mừng chu niên lần thứ 31, mừng sự trưởng thành và thăng tiến của GĐPT Kinh Nhạc trong đại gia đình Áo Lam.
VP.BHD Lâm Đồng.

1.jpg
3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg
21.jpg
23.jpg
25.jpg

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Hội Hiếu – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Lâm Đồng tổ chức trại Dũng năm 2021 – PL 2564

Huệ Quang GĐPTVN

Tham dự Lễ cầu nguyện và tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn tân viên tịch.

phuocthanh