Đại Lễ Trai Đàn – Hiệp Kỵ BHD Ninh Thuận năm 2015

NT

     Đại Lễ Trai Đàn Hiệp Kỵ GĐPT Ninh Thuận được tổ chức vào hai ngày 19-20/12/2015 (9-10/11/ÂL) được diễn ra tại Chùa Phước Huệ đúng thời gian như kế hoạch. Với tâm thành của toàn thể Áo Lam Ninh Thuận đồng nguyện về chư vị Ân sư, Chư Tiền bối Hữu công, Chư Thánh tử đạo, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố. Đây là một Phật sự quan trọng thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân đối với tiền nhân, đúng với đạo lý ngàn đời của Dân tộc.

     Đúng 7 giờ ngày 19/11/2015 đạo tràng vân tập đầy đủ trang nghiêm để cung đón Hòa Thượng chứng minh, cùng chư Tôn đức về tham dự buổi lễ.

     Sau phần khai kinh, truy tiến tiên linh, toàn thể lam viên đã được Chư tôn trong hội đồng kinh sư tụng trọn bộ Kinh Địa Tạng. 15 giờ cùng ngày lễ Cầu Quốc Thái Dân An và Cầu Siêu Bạt Độ được diễn ra.

     Sáng ngày 20/12/2015 Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Ninh Thuận chính thức diễn ra, 6h30 hơn 300 Huynh trưởng & Đoàn sinh 23  đơn vị trong tỉnh và gia đình thân nhân Huynh rưởng & Đoàn sinh quá cố  đã vân tập về chùa Phước Huệ dưới trời mưa, ông trời như muốn thử lòng lam viên Ninh Thuận, nhưng bất chấp trời mưa mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dưới sự hướng dẫn của anh Tâm Quả các đơn vị lần lượt dâng quả phẩm để tưởng niệm chư vị Ân Sư – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn sinh GĐPT Ninh Thuận Quá Cố. Hạnh phúc thay Lễ Hiệp Kỵ được diễn ra được 5 vị Hòa Thượng đức hạnh của tỉnh Ninh Thuận chứng minh và ban đọa từ cho buổi lễ. sau khi Cúng Dường Trai Tăng là lễ đăng đàn chẩn tế. Buổi lễ kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.với những gương mặt rạng rỡ của toàn thể Lam viên Ninh Thuận sau những ngày sóng gió … nếu không vững tay chèo sợ không được thành tựu Pháp hội Trai đàn – Hiệp kỵ năm nay.

VP.BHD Ninh Thuận

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Rồi Có Một Ngày – Minh Khánh

ducquang

Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Kết Đoàn – Anh Lạc

ducquang