Trò Chơi Phật Hóa: Này A Nan!

Chuyện kể :  Khi 500 vị A La Hán vân tập để kiết tập kinh điển trong hang núi Kỳ Xà Quật thì ngài A NAN không được mời tham dự, vì chưa đắc quả. Ðại chúng đề nghị ngài phải tiếp tục tu tập. Ngài không buồn giận chút nào mà còn tinh tấn hơn, tận dụng khả năng MINH SÁT TUỆ đã được Ðức Phật  trực tiếp chỉ dạy. Ðến khi chứng quả giải thoát. Ngài A NAN đã tự đi vào chỗ ngồi trong Pháp hội, không cần ai mở cửa.

Nguồn: Biến cách từ trò chơi “ Ta là vua”

Sân chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.

Số lượng: Từ 15 em trở lên.

Cách chơi:

Quản Trò điều khiển các em đứng thành vòng tròn, đếm số. Các em phải nhớ số của mình và số của hai bạn hai bên. Khi trưởng gọi số nào thì em có mang số đó chạy nhanh vào giữa vòng, trong khi hai em bên cạnh phải giữ em đó lại.

Thí dụ: Trưởng hô: “Này A Nan 11” thì số 11 là A Nan phải chạy nhanh vào vòng, hai bên là số 10 và số 12 phải giữ A Nan cho bằng được

Em nào chạy thoát được vào trong vòng là A NAN đắc quả, hai em bên cạnh phải khoanh tay làm kiệu rước A Nan về.

Trích: Trò chơi Phật hóa

 

Bài khác nên xem

Thiên Văn: Dự Đoán Thời Tiết

ducquang

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Băng Tuyết )

phuocthanh

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

phuocthanh