Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ

Những điều cần biết về Trai Đàn Chẩn Tế  Giải Oan Bạt Độ trong Pháp Hội Thù Ân:dia496_ab95c5ae12_resize

  • Trai đàn ( 齋壇 ) nghĩa là Đàn chay. Trai, là chỉ tổ chức cúng lễ hoàn toàn dùng đồ thực phẩm hoa quả, đèn nến chay tịnh. Đàn, là cách thiết lập hình thức lớn và tuân thủ một nguyên tắc nhất định. Ở đây Đàn tràng tuân thủ theo nguyên tắc bố trí Mạn Đà La của Mật tông hay thiết kế đồ hình an vị theo Phật giào Đại Thừa.
  • Chẩn tế ( 振濟 ) nghĩa là cấp phát và cứu giúp. Đây là một hình thức Bố thí cho cõi âm. Vì vậy, để người trong Âm giới hưởng được lợi lạc, không còn bị đói khổ hành hạ mà nhẹ nhàng siêu thoát, chúng ta phải vận dụng Nghi thức Đàn Tràng để đạt đến năng lực vô biên từ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, mới mong cứu giúp các Vong hồn.
  • Giải oan ( 解冤 ), Giải là cởi bỏ, oan là oan nghiệp oán thù, Nghĩa là cởi bỏ sự níu kéo oán thù của nhau. Khi sống, ta vô tình hay hữu ý tạo ra hiểu lầm, hay vì u mê, khốn khổ, sân hận  đưa đến oán ghét muốn trả thù làm hại nhau.v.v. Vì oán hận nhau mà ta cột ta với người khác bằng sợi dây oan nghiệt. Bởi vậy, chỉ có Năng lượng vô biên của Phật pháp được tạo ra bởi sức chú nguyện của chư Tăng trong Đàn Tràng mới mong cắt đứt sợi giây oan khiên nhiều đời nhiều kiếp.
  • Bạt độ ( 拔度 ). Bạt là nhổ lên, độ là đi qua. Muốn thuyền qua được bờ bên kia, ta phải nhổ cái neo cắm, đã cột chặt chiếc thuyền vào bờ bên này. Ta muốn Hương linh của chúng ta thoát mình ra khỏi những ràng buộc trong oan khiên nghiệp chướng nhiều đời để lên được bến bờ giải thoát, ta phải giúp họ nhổ sạch gốc rễ lầm lỗi. Do tham lam, do sân hận, do si mê mà ta như cái cây, càng sống càng đâm rễ bám sâu vào mảnh đất của tội lỗi nghiệp chướng. Không nhờ Đàn tràng với sức mạnh của công năng tập thể, ta không nhổ sạch được gốc rễ tội chướng.

 

Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan Bạt Độhay còn gọi là Trai Đàn Thủy Lục là một pháp hội kiến lập đàn tràng tranh tượng, pháp khí thập phần trai tịnh, thực phẩmcúng chay nhất tâm hướng nguyện cầu siêu cho những vong hồn người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vưởng ở dưới nước và ở trên cạn.

Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải oan Bạt độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những oan hồn uổng tử, những người chết bất đắc kỳ tử trong thân thuộc giòng họ đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn chưa được siêu thoát mong được hoá giải cứu độ.

Tựu trung có 10 loại cô hồn (Cô hồn các đẳng):

Theo bộ Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi do ngài Tam Tạng Bất Không Kim Cang dịch từ Phạn sang Hán vào đời Đường, thì Thập loại cô hồn gồm có:

1. Thủ hộ quốc giới: là loại oan hồn vì nước bỏ mình.

2. Phụ tài khiếm mạng: là loại oan hồn chết vì trái chủ oan gia, trụy thai, hay sẩy thai.

3. Khinh bạc Tam Bảo: là loại oan hồn vì tạo nghiệp bất hiếu, phụ nghịch, vô đạo, khinh chê Tam Bảo.

4. Giang hà thủy nịch: là loại oan hồn chết sông, chết biển.

5. Biên địa tà kiến: là loại oan hồn ở nơi biên ải hẻo lánh xa xăm.

6. Ly hương khách địa: là loại oan hồn phiêu bạc tha hương, chết đường, chết bụi.

7. Phó hỏa đầu nhai: là loại oan hồn chết vì tự tử, trầm mình xuống sông, núi, chết đâm, chết chém..

8. Ngục tù trí mạng: là loại oan hồn chết vì bị tra tấn, khổ nhục trong lao tù.

9. Nô tì kết sử: là loại oan hồn chết vì bị đánh đập, hành hạ, đày đọa.

10. Manh lung ám á: là loại oan hồn lúc sống bị đui, què, câm, điếc, cô quả không ai chăm sóc.

Mười loại cô hồn này sống không yên một nơi, nay nơi này mai nơi khác, tùy theo hoàn cảnh mà nương tựa, xuất hiện. Có những loại cô hồn bản tánh xan tham, thấy thức ăn là giành dựt cấu xé lẫn nhau, gây đau khổ với nhau. Hoặc có loại cô hồn nhìn thức ăn hóa ra máu không ăn được, chịu mọi thống khổ không sao kể siết, hứng nhận mọi cực hình.

Tuy nhiên, trong Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi  cũng có đề cập đến loại cô hồn “Truy y Thích tử chi lưu”. Không chỉ hàng Sa môn Thích tử mà các “Huyền môn đạo sĩ chi lưu” của Lão giáo  vì vụng tu phải bị đọa lạc cũng được triệu thỉnh trong các pháp hội thí thực cô hồn.

Đức Phật phóng quang thấy mọi cực khổ  của  các loại cô hồn ấy, Ngài đem lòng thương vô hạn, thiết bày ra nhiều phương cách để cứu độ, không phân biệt loại hạn nào “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, hay “ Chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề – địa ngục vị không thệ bất thành Phật ” của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó là lý do có Trai đàn Chẩn tế  Giải oan Bạt độ.

Tiểu Ban Truyền thông (tổng hợp)

 

 

Bài khác nên xem

Lễ Trao Đoàn Phục cho Đoàn sinh GĐPT Huyện Xuận Lộc (BHD GĐPT Đồng Nai)

phuocthanh

Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh vui mùa Hiếu Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN