Trách nhiệm đối với Đàn

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. EM NGHE :

Học bậc Chân Cứng nghĩa là em đã qua 2 năm ở Oanh Vũ, có thể em đã nhận nhiệm vụ Đầu ,Thứ đàn hoặc chưa nhưng em đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với đàn, với đoàn.

Em phải hiểu rõ mục đích của mình là khi đến với đoàn, với đàn, giúp các anh chị trưởng trông nom, làm nơi nương tựa cho các em oanh vũ mới để đàn có thể tiến đều.

Em cần sinh hoạt chuyên cần, có dụng cụ sinh hoạt đầy đủ, biết rõ địa chỉ các em trong đàn của mình và địa chỉ Huynh trưởng của đoàn để liên lạc khi cần.

Đối với các em mới vào đoàn, vào đàn, em nên chủ động đến tìm hiểu, tạo tình cảm gắn bó, yêu thương với các em. Dù là Đầu, Thứ đàn hay không, em vẫn cần thực hiện việc liên kết các thành viên trong đàn để giữ vững tinh thần và ý chí của đàn.

II. EM TRẢ LỜI :

–   Vì sao em cần có trách nhiệm với Đàn ?

–   Để thể hiện trách nhiệm với Đàn, em cần làm gì ?

–   Đối với các em mới vào Đoàn ,vào Đàn, em nên có sự quan tâm ra sao ?

III. EM CẦN NHỚ :

Là đoàn sinh bậc Chân Cứng, em cần có trách nhiệm với Đàn. Em phải gương mẫu, chuyên cần, chăm tu học, tạo được sự đoàn kết, thương yêu giữa các em trong đàn, làm nơi nương tựa cho các oanh vũ mới vào Đoàn, vào Đàn.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa bậc Lực năm 2019

Tâm Lễ

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

phuocthanh

Em làm quen với Nhịp – Phách

datthinh