Tĩnh Và Động

TĨNH VÀ ĐỘNG

 Trong đời thường có hai dòng chảy khác nhau. Một bên thì sôi động hùng hục, còn dòng khác thì êm ắng tĩnh lặng Bên động thì lửa rơm viễn kiến mơ hồ, biến tướng xưng danh đánh lừa, hiềm khích hơn thua, mưu đồ nham hiểm, tập trung

quyền lực, tấn công trấn át. Nhưng bên lặng thì yên ắng bàng quang nhẫn nhục. Động thì lúc nào cũng chật chội hời hợt, dễ dàng sai lầm, thỏa mãn cuồng vọng, chuyển biến quán tính xôn xao – sinh diệt mê mệt, dẫn đến cát bụi hư hao lỏng lẻo, bất lực thoái trào – tan rã tro bụi, thất vọng đuối hơi nản mõi

 Gia Đình Phật Tử Việt Nam thì rỗng lặng an nhiên tự tại, quán chiếu soi rọi cội nguồn thật tướng ảo diệu vô ngã, tĩnh tại đi lên – ngược dòng bằng nguyện lực vô úy. Sức sống hiện hữu vô cùng của GĐPTVN, là nguồn năng lượng vô biên – là tìm lực nâng cánh tuổi trẻ, để rồi cứ mãi mãi nâng cao và bay xa, trên tiến trình hành hoạt chuyển hóa vô minh – hòa nhập điều phục tâm thức viên mãn

 Thiện – ác đáo đầu chung hữu báo, luôn luôn đeo đẳng lấy cái nghiệp. Đoạn nghiệp thì quả báo không còn, Mặt trời mà lên, ánh sáng chan hòa, thì bóng tối sẽ được lụn dần nhòe tan – giải thoát

 Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

Tản Mạn về Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh

Tác phẩm Ánh Đạo Vàng – phần 4

ducquang

Về Một Bức Tranh Của Phật Thích Ca – Nguyễn Tường Bách

phuocthanh