Viếng anh

Kính viếng Anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

Người Anh Áo lam, người thầy mẫu mực

 

“ Phật tử hành đạo dĩ

Lai thế đắc tác Phật ”.

“ Vườn Lam in bóng tịnh danh ”

Sông Hương thương nhớ, Ngự Bình tỉnh lăng.

Người đi khí phách thường hằng,

Trung kiên Giáo hội, tín thâm Tăng già.

Cưu mang Sư tử trùng ba,

Thực Sư tử nhục hằng sa tội tình.

Báo nguy giặc đến cấm thành,

Thương đời Hán mạt Quan Công lụy mình.

Nam hòa, Bắc cự sao quên

Nghiêm quân thị chúng tên diềm Hoa Dung.

Gương xưa canh cánh tấc lòng,

Bờ mê bến giác đục trong khôn lường.

Anh về Sen trắng ngát hương,

Đời Anh là cả tấm gương sáng tròn.

Thôi Anh! Chúc hãy ngũ ngon,

Trăm ngàn Phật sự có còn chúng em.

Vườn Lam cây lá ngưã nghiêng,

Mà hoa vẫn nở vẫn thơm nếp nhà.

Anh về Cực Lạc Di Đà,

Rồi mai hội nhập ta bà cùng nhau.

Năm châu nối một nhịp cầu,

Bồ đề quyến thuộc làm câu an sàng.

Không chùm gởi, chẳng phong lan,

Không đem tổ chức trang hoàng ấm thân.

Đồng sinh đồng trụ ai lân,

Thủy chung một dạ, một lòng bôn ba.

Áo Lam nhất định một nhà,

Không ai chia cắt hai, ba được mình.

Làm Huynh trưởng phải hy sinh,

Đến khi tiếp dẫn biết mình là ai.

Ta không đơn độc xưa nay,

Trên ta rợp bóng rừng cây Tăng già.

Cát tường kiết ấn Thích Ca,

Hoa Sen chín phẩm liên hoa Anh về.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư,

A Di Đà Phật Anh chừ vãng sanh.

                                       Nguyên Hoành

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

ducquang

Bổng Trở Thành Lịch Sử!

ducquang

BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức đêm văn nghệ Kính mừng Phật Đản tại Chùa Từ Hiếu

phuocthanh