Nhạc: Dặn Dò

Bài thơ vốn đã là suối nhạc, đọc bài thơ đã thấy muốn hát được liền: Trần Cường hát được 4 câu đầu thì ngưng và Đức Quảng đã dệt cả bài thơ thành nhạc.

Bong hinhz

Dan do3Az

Bài khác nên xem

Ca khúc: Tiễn Em Cánh Sen Vô Thường – Sáng tác: Viên Dung

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Tiếng Chim Ca – Vũ Đức Sao Biển

ducquang