Nhạc: Dặn Dò

Bài thơ vốn đã là suối nhạc, đọc bài thơ đã thấy muốn hát được liền: Trần Cường hát được 4 câu đầu thì ngưng và Đức Quảng đã dệt cả bài thơ thành nhạc.

Bong hinhz

Dan do3Az

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Văn nghệ Vu lan báo hiếu của các GĐPT Thị xã Lagi trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Xuân mãi đi tìm – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Thoảng cánh mây trời – Ngô Mạnh Thu

ducquang