Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

Bài hát bất hủ  trong thời kỳ bình minh Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang

Nhạc: Đồng Nam Ca – Xin ý kiến các huynh trưởng xưa

ducquang

Nhạc: Nhớ Mãi Về Chị Hoàng Cúc – Nguyên Phát (Daklak)

ducquang