Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

Bài hát bất hủ  trong thời kỳ bình minh Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang

Nhạc Rằm Tháng Tư – Bửu Bác

ducquang