Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

Bài hát bất hủ  trong thời kỳ bình minh Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Thành Đạo – Lê Mộng Nguyên

ducquang

Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Ân Đức Sinh Thành – Đức Quảng

ducquang