Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

Bài hát bất hủ  trong thời kỳ bình minh Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

ducquang

Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam (1)

ducquang

Nhạc Karaoke: Theo Dấu Chân Anh – Đức Quảng

ducquang