Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

Bài hát bất hủ  trong thời kỳ bình minh Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc: Kết Hoa Dâng Mẹ – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Ánh Sáng Của Nhẫn Nhục – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Đạo Ca 5 – Một Cành Mai

ducquang