Nhạc Karaoke: Tiếng Chim Ca – Tiếng hát Khánh Phương

Nghe bản phối Tiếng Chim Ca mới với tiếng hát Khánh Phương
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA – Tác giả: Vũ Đức Sao Biển – Hòa âm Hoàng Phúc – Tiếng hát Khánh Phương (Ninh Thuận) Video Karaoke : Đức Quảng 2015

Bài khác nên xem

Hình ảnh buổi lễ rót đồng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Pháp Vân vào ngày 6/8/2012.

phuocthanh

Thiệp Xuân Chùa Phật Ân

phuocthanh

Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

ducquang