Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

Nhạc phẩm: ANOMA – NI LIÊN – Bài ca trại HL Đội chúng trưởng truyền thống Quảng Đức-Sài Gòn – Tưởng niệm tác giả Tâm Kim Nguyễn Sơn Hoàn sáng tác năm 1969- Hòa âm: Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang

Nhạc Karaoke: Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời-Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Ngày Xưa Có Mẹ – Võ Tá Hân

ducquang