Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

Nhạc phẩm: ANOMA – NI LIÊN – Bài ca trại HL Đội chúng trưởng truyền thống Quảng Đức-Sài Gòn – Tưởng niệm tác giả Tâm Kim Nguyễn Sơn Hoàn sáng tác năm 1969- Hòa âm: Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

 

Bài khác nên xem

Nghe Kinh, Một Văn Liệu Phật Học Sinh Động

phuocthanh

Một kỷ niệm chưa phai mờ theo thời gian.

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang