Tin Buồn: Cố Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Minh VÕ ÁI nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Lai từ trần

     Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vô cùng thương tiếc báo tin

Huynh Trưởng Cấp Tấn

VÕ ÁI 

Pháp Danh: Nguyên Minh 

Sinh năm ” 1936 (Bính Tý)

Hưởng Thọ : 77 tuổi 

nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Lai  nhiệm kỳ 2,3,4. 

Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn Gia Lai – Kom Tum

đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân  lúc 12 giờ ngày 07/ 01/ 2013
( nhăm ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Thìn)

 Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 07/ 01/2013

   Lễ viếng của các Đơn vị  GĐPT   từ 15 giờ ngày 08 /01/ 2013

  Lễ truy điệu của BHD  GĐPT Gia Lai lúc 11 giò ngày 10/01/ 2013

 Lễ An táng lúc 13 giờ ngày 10/ 01/ 2013 ( nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm thìn )

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT VN nhất tâm cầu nguyện Hương linh Cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Minh Võ Cân cao đăng Phật quốc.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Tỷ phú José Berardo dựng lại tượng Phật Bamiyan

phuocthanh

BHD BIÊN HÒA – Kỳ thi bán niên năm 2014

Linh Nguyên

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu bát quan trai kỳ 3/2018

Tâm Lễ