CHT GĐPT Việt Nam – Tu Học Thường Kỳ – Tháng 11 Năm 2011 tại Tu Viện PHÁP VÂN.

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2011,Với sự thương tưởng của Hòa thượng Viện chủ cùng Đại đức Phó trú trì và đại chúng Tu Viện PHÁP VÂN; Anh chị em Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam ; đã vân tập Tu học theo chương trình năm 2011. Toàn thể Cựu huynh trưởng hiện diện đã thấm nhuần Pháp lạc do Thầy Thích Nhuận Châu,
Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN đặc trách CHT ĐS GĐPTVN  giảng dạy  .

Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Lễ cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

nhuanphap

BHD GĐPT Cam Ranh Nhất tâm Cầu Nguyện Anh Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh

Trại họp bạn Tâm Minh GĐPT Bình Phước khu vực II – 2020

Huệ Quang GĐPTVN