CHT GĐPT Việt Nam – Tu Học Thường Kỳ – Tháng 11 Năm 2011 tại Tu Viện PHÁP VÂN.

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2011,Với sự thương tưởng của Hòa thượng Viện chủ cùng Đại đức Phó trú trì và đại chúng Tu Viện PHÁP VÂN; Anh chị em Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam ; đã vân tập Tu học theo chương trình năm 2011. Toàn thể Cựu huynh trưởng hiện diện đã thấm nhuần Pháp lạc do Thầy Thích Nhuận Châu,
Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN đặc trách CHT ĐS GĐPTVN  giảng dạy  .

Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BHD Trung ương tổ chức lễ Hiệp kỵ năm 2020

nhuanphap

Quê Hương Đức Phật Thích Ca vẫn yên bình sau trận động đất ở Nepal

Tâm Lễ

Ban Bảo Trợ – GĐPT Đồng Nai tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh