Tin buồn

 

Phat ADDa (1)Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định vô cùng thương tiếc báo tin:

Hòa Thượng thượng TÍN hạ ĐẠO giảng sư, cố vấn giáo hạnh BHD/GĐPT/GĐ vừa thu thần thị tịch vào lúc 04 giờ 00 ngày 08-06 năm Giáp Ngọ (04-07-2014) trụ thế 70 năm.

Lễ nhập kim quang vào lúc 16 giờ 00.

Hòa Thượng thượng PHƯỚC hạ TRÍ chủ sám với hơn 120 Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Tôn đại đức Tăng Ni đồng hộ niệm.

15 giờ ngày 09-06-Giáp ngọ sẽ phụng tống kim quang về tổ đình TRÚC LÂM Huế.

Xin trân trọng thông báo Lam Viên khắp nơi tùy thuận phúng điếu tiển đưa giác linh về với Tô đình Tông môn.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ PHÁP PHÁI CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ, HÚY thượng NGUYÊN hạ QUẢNG tự TÍN ĐẠO NGUYỄN CÔNG HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH GIÁC LINH./.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPTBà Rịa Vũng Tàu thăm tết Chư Tôn Đức

Tâm Lễ

GĐPT Linh Phong TP.Đà Lạt đã tổ chức lễ Báo Ân

phuocthanh

GĐPT Bà RịaVũng Tàu:Vùng Tâm  Minh – Vùng Tâm Chánh tổ chức sinh hoạt giao lưu Ngành Thiếu Năm 2017.

Tâm Lễ