Ban Hướng Dẫn Quảng Đức-Saigon Kính viếng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam

Bài khác nên xem

Lời chúc Tết Nhâm Dần – 2022 của HTr Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng ban BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định- Lực

Tâm Lễ

(Đồng Nai) GĐPT Khánh Tâm họp mặt phụ huynh đoàn sinh

nhuanphap