(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

Ôi! Đời người như bóng câu qua cửa sổ.
Trăm năm một thoáng hư không,
 Một nháy mắt cũng là vĩnh cửu.
Thời gian cõi đời ô trược này
Đâu tính bằng ngày tháng phút giây
Mà tính bằng sát na chánh niệm.
Bằng tâm từ bi,
Bằng những nẻo đi về trí tuệ,
Thì có hề chi một vệt sáng đã băng hà.
Hoà thượng Thích Đức Chơn vừa viên tịch,
Kết thúc một chuyến đi tròn đầy
rồi xả bỏ báo thân.
Chào ra đi cái thể giới phù vân.
Trở về nguồn cội…
Là cõi rỗng không An Lạc vô cùng.
Những năm dài trụ thế:
Trưởng tử Như Lai Đức Chơn đã sống đạo cho đời.
Đem đạo vào đời làm sáng đạo,
Đem đời vào đạo khiến đời mờ.
Một công dân yêu nước với trái tim,
Một tu sĩ hiến cho đời ánh đạo
Một con người với thiên chức hoa nghiêm.
Kính Bái biệt Thầy Thích Đức Chơn.
Thầy không là tượng đài để xây,
Mà Thầy là một con đường,
Thênh thang rỗng lặng…
 Nghìn năm sau còn dư vọng tiếng phong linh.
Giây phút này đây tưởng niệm Thầy…
Là cúi đầu rỗng lặng.
Nhất niệm càn khôn là lời nguyện đưa Thầy.
Bái vọng:
Đê đầu lai hướng.
THỬ HOÀ ĐIỆU SỐNG

Bài khác nên xem

Tám ý nghĩa của đại lễ Phật Đản

phuocthanh

Người đi, tiếng nói vẫn còn

nhuanphap

BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh