Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
THẦY THÍCH XƯƠNG TÍN, PHÁP HIỆU QUẢNG KHẢI, CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH VÂN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI, MIỀN KHÁNH HÒA.

Thành kính phân ưu cùng BHD Thừa Thiên Huế và tang gia hiếu quyến của:
Cố Huynh Trưởng cấp Tín Nguyên Truyền – LÊ BÁ VĨNH

Sinh ngày 12 tháng 02 năm 1940

Đã từ bỏ báo thân lúc 9 giờ , ngày 19 tháng 01 năm 2013

(ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn)

tai quê nhà: Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế .

Hưởng Thọ 73 tuổi

Lễ nhập liệm vào lúc 7 giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2013

( ngày 09 tháng 12 năm Nhâm Thìn ),

Lễ An táng ngày 24 tháng 01 năm 2013

( ngày 13 tháng 12 năm Nhâm Thìn )

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Gia Định thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Thiệp Chúc Tết của BHD GĐPT Bình Định

phuocthanh

BHD Gia Định: Thành kính phân ưu

nhuanphap