Lễ tang Cố Huynh trưởng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long: Lễ Phủ Kỳ, Truy tán công hạnh và Truy thăng cấp Dũng

HTr cấp Tấn Nguyễn Đào Long, pháp danh Quảng Huỳnh, thọ Bồ tát giới tại gia pháp tự Quang Vân; Trưởng ban BHD.GĐPT Bình Định, do bệnh duyên và tuổi cao sức yếu nên đã mệnh chung lúc 20g30′ ngày 23/02/2020 (nhằm ngày mùng 01 tháng 02 năm Canh Tý). Hưởng thọ 82 tuổi.

Lúc 14 giờ ngày 24/02/2020 (nhằm ngày mùng 02 tháng 02 năm Canh Tý), lễ nhập quan và tôn trí linh đài tại tư gia ở thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định. Sau lễ nhập quan, vào lúc 19 giờ, dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Vạn Giáo, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Bình Định, Ban Tổ chức tang lễ đã cử hành trang nghiêm nghi thức phủ kỳ hiệu Sen Trắng, truy tán công hạnh và truy thăng cấp Dũng cho cố HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long.

Thành phần tham dự trong khóa lễ có sự hiện diện của HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, thay mặt cho Hội đồng cấp Dũng và Thường vụ BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức tang lễ – HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán – HTr cấp Tấn Tâm Thông Trần Văn Hữu, Phụ tá Đại diện Miền Liễu Quán – Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Đăk Lăk – Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh – Thành viên Thường vụ, Ban viên, Phụ tá Ban viên BHD.GĐPT Bình Định và đông đảo Lam viên các cấp trực thuộc BHD.GĐPT Bình Định – Tang gia hiếu quyến của cố HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long.

LỄ PHỦ KỲ HIỆU SEN TRẮNG

Tiếp sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và nghi thức lễ hành chánh GĐPT. HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, thay mặt cho BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam, ngõ lời chia buồn sâu sắc nhất của Lam viên GĐPT Việt Nam đến BHD.GĐPT Bình Định và tang gia hiếu quyến.

Thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán, trân trọng trao Kỳ hiệu Sen Trắng cho đội Phủ kỳ để phủ lên linh cữu của cố HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long. “…Kỳ hiệu Sen Trắng dưới hào quang của giáo lý Phật đà đã tung bay trong lòng Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam suốt hơn 70 năm qua, và ngày nay đã vươn mình ra thế giới; là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần Bi – Trí – Dũng, là linh hồn của tổ chức GĐPT Việt Nam. Kết tinh từ Chư tiền bối hữu công và bao thế hệ Lam viên đã hy hiến cho sự trường tồn của tổ chức GĐPT Việt Nam, trong đó có công hạnh phụng sự của cố HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long.Trong giờ phút thiêng liêng này, thừa lệnh của HTr Trưởng ban Ban Hướng dẫn TƯ GĐPT Việt Nam, chúng tôi trang trọng trao kỳ hiệu Sen trắng cho Ban tổ chức lễ tang để cử hành nghi thức phủ kỳ lên linh cữu phủ ấm thân tứ đại và trân trọng tán dương công đức của HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long. Nguyện cầu chơn linh Anh trong nhiều đời nhiều kiếp tiếp tục phụng hành tinh thần Bi-Trí-Dũng, thực hiện lý tưởng Bồ tát đạo, sớm lai đáo ta bà để phù trợ và cùng nhau gìn giữ tô bồi cho mục đích, lý tưởng của GĐPT Việt Nam…”.

TRUY TÁNG CÔNG HẠNH – TRUY THĂNG CẤP DŨNG

Sau phần cung tuyên Quyết định của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ truy thăng cấp Dũng, để tán dương công đức của cố HTr Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long đã dấn thân phụng hành Phật sự: “Giáo dưỡng các thế hệ thanh thiếu đồng niên Việt Nam trưởng thành trong chánh pháp, để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, vì sự an lạc và hưng thịnh của Dân tộc trong cộng đồng nhân loại”.

Đại đức Thích Vạn Giáo, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Bình Định, trân trọng cung tuyên “Bằng Truy tán công hạnh” của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ đối với TÂM HẠNH SÁNG NGỜI của cố HTr cấp Dũng Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long. Tiếp đến, HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng tiến hành nghi thức tôn trí Bằng Truy tán công hạnh, Quyết định truy thăng cấp Dũng và cấp hiệu lên linh đài.

Buổi lễ hoàn mãn sau khi Lam viên hiện hiện thọ tang và nhiễu quan tưởng niệm.

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính tiễn biệt HTr Nguyên Hồng Ngụy Như Bàng

BHD GĐPT Lâm Đồng phân ưu

nhuanphap