BHD.GĐPT Dak Lak thành kính phân ưu

logo lo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK

Được tin HTr cấp Dũng LÊ VĂN NGHỆ

Pháp danh Thiên Tịnh, Pháp tự Châu Quang

Sinh ngày 15/06/1952 (23/05 năm Nhâm Thìn)

Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Miền Quảng Đức

Đã Vĩnh viễn xả bỏ báo thân

Lúc 14g ngày 04 tháng 08 năm 2016

(Nhằm ngày 02 tháng 07 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 65 tuổi

Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu chơn linh HTr LÊ VĂN NGHỆ được vãng sanh cực lạc quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Áo Lam

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng: Phúng viếng

phuocthanh