Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 3

Từ năm 2013, Thường vụ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn quyết định thành lập quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn, đến nay đã cấp phát được 3 lần.

Hàng năm vào đến cuối năm học, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn gởi thư ngõ cho quý Thầy, quý bác Phật Tử, quý anh chị Lam viên, bạn bè thân hữu khắp nơi trên Thế giới, sau đó gởi Thông tư đến các Đơn vị GĐPT trực thuộc, hướng dẫn lập hồ sơ gởi về Vp BHD, BHD thành lập Tiểu ban vận động và Điều hành quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn, duyệt xét đúng tiêu chuẫn quy định, đệ trình BHD chuẫn y.

Vào lúc 11 h00 ngày 6.9.2015 tại chùa Từ Hiếu – Quận 8. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn.

Thượng Toạ Thích Hạnh Chánh quang lâm chứng minh, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng- đại diện BHD Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn – đồng chủ tọa ngoài ra còn có sự tham dự của quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên, qúy bác Gia Trưởng cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh được nhận hỗ trợ học phí cùng quý anh chị cựu Huynh Trưởng của BHD Quảng Đức Sài Gòn.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung Trưởng Tiểu ban vận động và Điều hành quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn báo cáo quá trình vận động và Điều hành quỹ học bổng.

Trong năm 2015 BHD đã cấp phát cho 39 suất hỗ trợ học phí và 01 suất trợ cấp khó khăn, trị giá 54.3000.000đ00.

Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần 3 hoàn mãn lúc 12h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

 

cap 1cap 2cap 3DAI HOC1 2 4 5 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

Bàn tay Xuân vỗ