BHD Cam Ranh: Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V giai đoạn 1 – (Khai mạc)

11062334_960056837393755_2631396886378820887_n

          Trong mạch nguồn yêu thương của trang sử lam GĐPT Việt Nam hơn 70 năm qua vẫn không ngừng tuôn chảy, tô bồi suốt ngần ấy thời gian. Từng thế hệ truyền trao, từng thế hệ tiếp nối. Riêng với GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính thức  là một BHD trong hệ thống tổ chức của GĐPT Việt Nam – việc tu học, huấn luyện đã được duy trì  quy củ suốt gần 48 năm qua.  Đó chính là nguồn sống GĐPT Việt Nam vẫn vươn lên trên khung trời bao la dù luôn gặp mưa sa, gió chướng. Nhân sự và nhân lực Huynh trưởng là tài nguyên quý báu trong sứ mệnh truyền thừa, kề vai đảm nhận trọng trách của Tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam . Đó chính là sự khẳng định cho sức trưởng thành, là hành trình dấn thân không mệt mỏi của từng thế hệ Lam viên.

          Trên ý nghĩa và tinh thần đó, Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh tiếp tục tổ chức Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng A Dục khóa XIII – Huyền Trang khóa V năm 2015, nhằm đào tạo thế hệ Huynh trưởng kế thừa có năng lực, trí lực, đạo tâm, trung kiên với lý tưởng GĐPT và đáp ứng nhu cầu Huynh trưởng phục vụ tại các đơn vị GĐPT trực thuộc. Trại A Dục là trại HLHT cấp I, đào tạo Đoàn trưởng của đơn vị GĐPT. Trại mang tên của một vị vua của xứ Ấn Độ. Sau khi chiến thắng các thế lực hung hãn nhất thời đó, A Dục vương đã thức tĩnh, nhận thấy giá trị cuộc sống trên tinh thần Phật Giáo, nên phát tâm đem những tháng năm còn lại của đời mình phục vụ tích cực cho Đạo Pháp. Trại Huyền Trang là trại HLHT cấp II, đào tạo Liên Đoàn trưởng – là người điều hành và chịu trách nhiệm thịnh suy của một đơn vị GĐPT. Ngài Huyền Trang tiêu biểu cho vị Pháp sư cầu học cầu tu, ý chí cương quyết. Ngài đã dịch Tam tạng giáo điển cống hiến cho gia tài Phật giáo nói riêng, cho tri thức nhân loại nói chung. Tinh thần Huyền Trang là nền tảng của đạo đức, của tri thức, của tình thương; có khả năng biến Bi Trí Dũng thành đời sống chính mình và đời sống của thời đại mình đang có mặt, là nền tảng cho thời đại, cho thế hệ tiếp theo.

          Dù mỗi Trại có tính chất, đặc thù khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là: “Người Huynh trưởng chúng ta mang trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tiền đồ của Đạo Pháp và Dân Tộc nên trọng trách này thập phần cao cả và chỉ có giá trị thực sự, có ý nghĩa cao quý khi chúng ta sống có đạo đức để nêu gương, có tu tập để hạ cờ ngã mạn, có sự kham nhẫn để xây dựng nếp lục hòa, có lập trường trung kiên để đoàn kết, có sự dũng mãnh dấn thân phát nguyện để thọ nhận sự trao truyền, và từ đó sáng ngời thân giáo. Đây là sự hành trì mà chúng ta cần tinh tấn thực hiện hầu mong phát huy hình ảnh người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam”.

         Trong hai ngày 12 – 13/9/2015, Liên Trại HLHT A Dục khóa XIII – Huyền Trang khóa V đã chính thức khai mạc và đi vào chương trình huấn luyện giai đoạn 1 của 4 giai đoạn tập trung từ nay cho đến trung tuần tháng 1/2016.

Hiện diện tham dự Trại có 15 Trại sinh A Dục và 20 Trại sinh Huyền Trang.

          Thành phần nhân sự Ban Quản Trại Liên Trại gồm:

1. Cố vấn Trại: HTr cấp Tấn Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, HTr cấp Tấn Tâm Bản Nguyễn Thị Sô.

2. Ban Quản Trại: 

Trại trưởng: HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết

Trại phó đặc trách Trại Huyền Trang: HTr cấpTấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang

Trại phó đặc trách Trại A Dục: HTr cấp Tín  Nguyên Thọ Trần Nguyện

Trại phó Huấn luyện: HTr cấp Tín  Nguyên Bình Lưu Xự

Thư ký Liên Trại: HTr cấp Tín  Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, HTr cấp Tín  Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải

Thủ quỹ: HTr cấp Tín  Từ Ngọc Nguyễn Thị Mẫn

Đời sống Trại: HTr cấp Tín  Chúc Gia Lê Đình Cư, HTr cấp Tín  Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, HTr cấp Tín  Huệ Yến Lê Thị Vân, HTr cấp Tín  Diệu Vân Ngô Thị Xuân Hương, HTr cấp Tín  Diệu Chiếu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Kỷ luật Trại: HTr cấp Tín  Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức, HTr cấp Tín  Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn, HTr cấp Tín  Chúc Thân Phạm Ngọc Khanh, HTr cấp Tín  Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh, HTr cấp Tín  Chúc Lan Trần Thị Tý Ly, HTr cấp Tín  Nguyên Hải Trần Thị Hà Sơn.

Họa mi Trại: HTr cấp Tín  Nguyên Hiệu Võ Phi Hòa, HTr cấp Tín  Chúc Lạc Phan Duy Xuân, HTr cấp Tín  Nhuận Phú Võ Quý, HTr cấp Tín  Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh, HTr cấp Tín  Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu.

Y Tế Trại: HTr cấp Tín  Nhuận Phú Võ Quý (kiêm nhiệm), HTr cấp Tín  Diệu Thanh Nguyễn Thị Xí, HTr cấp Tín  Quảng Trú Trần Thị Như Không

Ẩm thực Trại: HTr cấp Tín  Chúc Thu Nguyễn Thị Ánh Hồng, HTr cấp Tín  Chúc Tố Huỳnh Thị Ái Mỹ Liên, HTr cấp Tập Quảng Từ Nguyễn Thị Kim Cúc, HTr cấp Tập Diệu Đức Nguyễn Thị Thêm.

3. Khối giảng huấn:

Các HTr: Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, Minh ThiềnPhạm Bá Quyết, Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Nguyên Bình Lưu Xự, Nguyên Thọ Trần Nguyện, Chúc Gia Lê Đình Cư, Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn, Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức, Đồng Sanh Đào Văn Lộc, Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn, Chúc Lạc Phan Duy Xuân, Huệ Yến Lê Thị Vân, Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu, Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh, Nguyên Hiệu Võ Phi Hòa.

Những hình ảnh dưới đây phản ánh sinh hoạt qua hai ngày trại của giai đoạn 1:

Ngày 12/9/2015:

21400779842_0e01ff41bd_z

Nhập Trại – Phiên chế Đội, Chúng – Cử Hội đồng Trại sinh – Dựng lều.

21411478795_70276623f6_z

21400541562_e850f78d62_z

20789008624_1f0388a19e_z

21400807142_9c737d66b2_z

Trước giờ khai mạc Trại, suốt buổi sáng, toàn Liên Trại bước vào chương trình huấn luyện với 2 khóa học đầu tiên của mỗi Trại.

21420192611_dcc6b6e0d4_z

20809745124_0a7f9211ec_z

21224919509_0383c1cf05_z

21224945629_6760e179d7_z

LỄ KHAI MẠC TRẠI:

Đúng giờ khai mạc Trại (14 giờ 30 ngày 12/9/2015), một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến nên không thể cử hành lễ tại lễ đài. Ban Quản Trại xin phép Thầy trụ trì để được vào Chánh điện thiết lễ.

12006102_497783313730426_3578639610936941005_n

Toàn Trại hân hoan cung nghinh Đại đức Thích Quảng Hậu, trụ trì chùa Bảo Hải – ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh. Chủ tọa đoàn gồm có HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; HTr cấp Tấn Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành, Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán; HTr cấp Tấn Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh. Thành phần tham dự gồm quý HTr thành viên BHD.GĐPT Cam Ranh; quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

20788638734_f9a44a6f68_z

21385111726_0331bb212e_z

20790247283_5d4db882b3_z

21223298088_6d89f2be96_z

 HTr Nguyên Niệm – Phó Tổng thư ký BHD.GDPT Cam Ranh dẫn chương trình buổi lễ.

20790151473_2a68608c2f_z

21223130000_0969b64261_z

21384601916_b24e971475_z

21411191055_9875c3a84a_z

21223087860_9d3a221e69_z

21400283152_699e47d1bc_z

21384812986_ba35ab4ced_z

HTr Huệ Quảng – Tổng Thư ký BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên đọc Quyết định thành lập Ban Quản Trại.

21419456401_b5a83c6b73_z

20789941043_c11af830f8_z

 Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh trao Còi điều hành cho Trại trưởng

21223149538_eb69df97ca_z

21384729816_6efd552322_z

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trại trưởng phát biểu Khai mạc Trại.

21410922395_e88d3041c2_z

Trại trưởng chuyển giao còi điều hành cho khối Đời sống Trại

21223063728_c5b19d9f87_z

20790168173_e815bae814_z

Cài phù hiệu lưu niệm.

21384656886_745ab20abb_z

21222793140_0736d60812_z

20788164644_76b81da2d0_z

21223014908_5c01590b5b_z

HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, thừa ủy nhiệm của BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ cho Trại.

21419261781_8d0a512999_z

Đại đức chứng minh ban Đạo từ và cử nghi thức Hồi hướng.

21222723130_febdc72375_z

21410763785_f5b39d01e4_z

21222699630_3f9a12bf64_z

Buổi chiều tiếp tục khóa học thứ 3.

21399857272_2a2e1d6edb_z

20788038284_2f637d0f83_z

21419121551_8d9938a856_z

21418977741_7e6fbc8f06_z

21384387676_e988d7c31f_z

Bữa cơm chiều

Ngày đầu tiên của Trại kết thúc bằng buổi sinh hoạt văn nghệ quanh đèn.

21399477862_5723975c6e_z

21418878131_3920d28cf2_z

21222604308_20d2948d9b_z

21222577498_c1916765da_z

21418409181_d2e7390a99_z

21399413922_09521f6f01_z

21399376052_3d4721a234_z

21418581831_6c3f56c5e1_z

21399270772_74b120f5f6_z

21222011970_e832dd0f83_z

21222219428_89797ffc2e_z

20788966313_3d3c7be20f_z

21383803806_0c559426a1_z

21418409181_d2e7390a99_z

21418377701_5652d86897_z

21221856770_cdfeee3a30_z

21222086778_9bcbdca706_z

21383609606_d39542729b_z

21418094081_2b2d23ce8c_z

20787068534_cd10bd4bc4_z

21398920022_eaebf4a161_z

21383487816_555d27c44e_z

Ngày 13/9/2015

Lễ Phật đầu ngày

21222720749_e3e7780955_z

21222699339_fc78088cce_z

20788487813_db6e4b124b_z

21398645792_1bbdab186b_z

21222669869_4b7f4dd1e3_z

 Lễ Gia đình Phật tử.

21417773771_5c4a1f392a_z

20788238653_10474ec40b_z

21222402179_f58a184958_z

21221372618_6f12f0ccd6_z

21409195925_31a604ab6e_z

21417575771_ed43c7ee62_z

“Câu chuyện dưới cờ”

21382904036_ea74fcf981_z

21417376091_1f540266ea_z

21222010249_7857afe2da_z

21401029492_c1c4bc0267_z

21224041978_628e48d281_z

21397987432_188971d19b_z

21220727750_d7936b438e_z

Học khóa 4.

21417170671_ae14e2bcdd_z

20786049974_6f10e9e47e_z

20787718223_d4c939cbf9_z

21220690980_b19958eb20_z

Học khóa 5

 Chuẩn bị bữa cơm trưa.

20785651384_396f90a826_z

20785698834_a4ca0ded20_z

20787294093_32840ef953_z

21220328080_46edf82eb5_z

21221366809_13f6463162_z

21221480149_cefcd312e1_z

21397460312_41f03efd29_z

21221385869_4c1d1e9cb7_z

21221326319_0c01c54f87_z

21221818879_756dbf36de_z

20787580653_0c2ef64cef_z

21221798229_45798b0831_z

 Học khóa 6.

21220247338_b2eed1d715_z

21381875916_40f10a81aa_z

21220084820_2a08062123_z

21221194769_fed2253717_z

20785806744_20afe087b3_z

 Sinh hoạt vui

20786936283_aff75cf5d0_z

21407981445_52bf6fa192_z

20787343623_581e9dafc2_z

21221588169_e1bca0f257_z

21221598129_3d0665ef59_z

21420345441_f5318e1ae1_z

 Dây thân ái kết thúc giai đoạn 1 lúc 17 giờ ngày 13/9/2015

21213090269_baffc0e8e7_z

  Tin: VP.BHD.Cam Ranh – Ảnh: Huệ Quảng, Vạn Vương, Nhật Trường, Nhật Vương.

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD.TƯ GĐPTVN Thông tư về Lễ tang của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Lương Phương

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

nhuanphap

Hoạt động của Đoàn

datthinh