Thành Kính Phân Ưu – ĐTR.- Định Quang & Gia đình Lam viên Lâm-Đồng (cũ)

                       
        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Tin buồn quặn đau, lan tỏa khắp cùng Quốc Nội – Hải Ngoại
Huynh-Trưởng Cấp Dũng
NĂNG-QUANG Nguyễn Hữu Thạnh
Sanh ngày 02-07-1932 (Nhâm Thân)
Nguyên Ủy viên Thiếu Nam BHDTƯ GĐPT Việt Nam
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng
Bào Huynh của Huynh-Trưởng Cấp Tấn Năng-Kính Nguyễn Hữu Huy
Đoàn Trưởng Đoàn Giác Hoàng, Nam California – Hoa Kỳ.
Đã xả báo thân lúc 19 giờ 15 (giờ Việt-Nam)
Ngày 04-09-2011, nhằm ngày 07-08 Năm Tân Mão
Tại Đà-Lạt, Việt-Nam, Hưởng thọ 80 Tuổi
Xin thành kính chia xẻ nỗi đau thương mất mát và ngưỡng nguyện
Chơn-Linh Anh sớm siêu sanh về Phật Quốc.
***
NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT
Anh mất rồi ! Niềm thương tiếc không nguôi !
Thành Kính Phân Ưu
***
ĐTR.-Định Quang & Gia đình
Lam viên Lâm-Đồng (cũ)

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GDPT Việt Nam cấp phát học bổng năm 2014

phuocthanh

Khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng vừa từ trần.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn

datthinh