Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 

 

 

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG THỊ ĐỀ – NGUYỄN KHẮC THỌ

Nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT. VN

Nguyên Đại Diện BHD. Trung Ương tại Miền Liễu Quán

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT. Ninh Thuận

 

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh

Cung kính đảnh lễ bái bạch: Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni hiện tọa đạo tràng chứng minh Pháp sự.

Kính thưa: Toàn thể Lam viên hiện diện nơi đạo tràng

Kính thưa: Tộc họ Nguyễn Khắc,

Kính thưa: Chị Thọ cùng tang gia hiếu quyến.

          Cung kính trước bảo tòa, lam viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng con cùng tang gia hiếu quyến, đại vị vì Chân Linh Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyễn Khắc Thọ, Pháp danh Thị Đề, Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự Phước Sơn thành tâm đảnh lễ khắc dạ thâm ân từ bi đại lượng của Chư tôn liệt đức đại tăng đã lân mẫn chứng minh, gia tâm chú nguyện, trợ duyên chân linh hồi quy tịnh cảnh.

          Áo lam mọi miền đất nước giờ này thành kính lãnh thọ tâm tang, chia sẻ cùng họ tộc, tang quyến trước cảnh đoạn trường thống thiết, tử biệt sanh ly, khi Anh Ba Thọ giờ đây đã an nhiên xả báo thân, để lại trong chúng ta bao niềm kính tiếc.

Hỡi ôi!

Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển

Kiếp nhân sinh hiển hiện một thân người

Mới sinh ra, trần thế mấy ai cười

Mà cất bước chào đời “ khổ oa” qua tiếng khóc.

Rồi xuôi ngược thuyền đời qua biển khổ

Gốc tâm linh bồi đắp vượt phong ba

Khi xuôi tay từ giã cõi Ta bà

Bao thương tiếc đôi dòng châu lụy nhỏ.

          Nhớ linh xưa!

          Mậu Ngọ thuận thời, Nguyễn tộc thế gia. Duyên hội đủ, Phan Rang Thành nguyên quán. Trao pháp thiện lành, cha mẹ đặt tánh danh. Khắc Thọ niệm ân một đời lo báo đáp. Sinh trong gia đình nho gia hiếu học. Nề nếp nho phong, nghĩa khí trao truyền. Ông cha làm quan nhiều đời tin phật. Gieo giống lành không mất. Tuổi 13 Anh phát nguyện quy y. Như Đắc Thiền sư lân mẫn khai đàn. Tên Phật Thị Đề từ nay quán chiếu. Đường tu Phật vững vàng không thối chuyển. Phát tâm hành Bồ Tát giới đăng trình. Công án sâu dày, đức độ thâm minh. Pháp tự Phước Sơn, Quảng Hương Già Lam thành tựu.

Với Anh:

Kiếp phù sanh dẫu bao lần tựu tán

Chí nam nhi trãi rộng cả chặng đường

Nguyện dốc lòng khi tổ quốc hưng vong

Cho dân tộc, cho quê hương an lạc.

Dù bão tố, tù đày hay ly hương xa xứ

Nhưng trong lòng ấm mãi một tình thương

Trong tấc dạ người “ thất phu hữu trách”

Và rồi:

          Đèn tuệ giác soi đường Anh dấn bước: Vào Hóa Phổ Gia đình Anh học Phật cần chuyên. Tinh Tấn khơi nguồn cho Ninh Thuận tình lam. Bao chướng duyên khó khổ nguyện đồng cam. Góp tâm lực ngôi nhà An Nam Phật học:

Khuôn hội Long Bàng còn mãi với thời gian

Dòng sử Phật Phan Rang anh âm thầm tô điểm.

Thay giáo hội hướng dẫn những mầm măng

Dìu đàn em qua từng bước thăng trầm

Từ Lục hòa đến Đại hội các năm

Anh hiện diện trong tình lam nước Việt

Nguyện xương minh lý tưởng mãi tôn thờ

Suốt đời lam sự nghiệp dệt thành thơ

Nay cảm niệm cúi đầu xưng tán:

         Kiến tạo trại trường xứ xứ mở khai. Thắp sáng tuệ đăng dẫn dắt bao ngày. Ngôi vị Trưởng ban đến nay 54 năm gánh vác. Với áo lam không một ngày phai nhạt. Hình ảnh tinh thần Liễu Quán tình lam. Rồi nêu gương Quản Trị Phó Ban. Hướng dẫn Trung Ương sáng soi đức độ. Cấp Dũng tấn phong ghi dòng công hạnh. Khắc Thọ, Thị Đề sáng tỏ sử xanh

Thương Anh!

Tuổi cao sức yếu chẳng từ nan

Trại trưởng mời Anh vẫn sẵn sàng

Vạn Hạnh 5 về tinh tấn học

Phú Lâu Na 1 mãi kiên gan

Nhìn Anh thân giáo bao tâm phục

Khắc cốt đàn em mãi vững vàng

Bản tánh hiền hòa song cứng rắn

Tấm gương trí dũng thật chu toàn

Và cuộc đời Anh đã:

Nêu cao hạnh đức sáng ngời

Chấn hưng đạo pháp thở hơi an lành

Trọn đời Lam đạo tinh anh

Vững tâm bền chí, tín thành trung kiên

Vườn sen dù gió ngã nghiêng

Trường đồ vững bước thiêng liêng lam tình

Thế rồi! Than ôi

Trời cuối thu từng cơn mưa ly biệt

          Gió đầu đông da diết lạnh tâm can

Thêm cánh sen rơi bao người đỗ lệ

Cảnh nhà lam giờ thiếu vắng trước sau.

Trời Huế buồn, rồi Đà Lạt thê lương

Nay Ninh Thuận Tang lam giăng khắp lối.

Lạnh tâm can, trong vô thường sanh tử

Anh đi rồi,

Cội thông già giờ ngã bóng về Tây.

          Cả tình lam thổn thức biết bao ngày

Nay thiết lễ tỏ bày trong tấc dạ

Dâng tâm thành kính nguyện chơn linh:

Chúng em xin đốt tâm hương

Cầu 10 phương phật dẫn đường anh đi

Trở về đất tịnh từ bi

Di Đà lạc quốc đúng kỳ hoa khai

Chúc Anh ngự chốn liên đài

Khởi tâm hoan hỷ thương hoài tình lam

Hồ quỳ sướng khổ đồng cam

Hương hoa sen trắng cõi phàm nhớ anh

Ô hô dâng tấm lòng thành

Linh đài thu chấp tình anh sáng hoài

Nam Mô Siêu Lạc Địa Bồ Tát Ma Ha Tát

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Thành tâm tưởng niệm

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD GĐPT Đà Nẵng cầu nguyện Giác linh cố Đại Lão Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

phuocthanh

BHD Gia Định: Phân ưu

nhuanphap