Tang lễ Huynh trưởng cấp Tấn Phổ Minh – Trương Công Oai – Lễ nhập liệm

Ngày 20/8/2013 (ngày 14/7 Quý Tỵ), lễ nhập liệm đã được cử hành trang trọng dưới sự Chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Anh Quảng Tín Đại diện BHD T.Ư tại Miền Khuông Việt, các thành viên BHD, Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong tỉnh.
Sau lễ nhập liệm, Thượng Tọa cố vấn Giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng đã đến viếng và có lời chia sẻ cùng tang quyến và BHD.GĐPT Lâm Đồng trướci sự ra đi của Anh Phổ Minh – Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh Lâm Đồng.
Tang lễ sẽ được tổ chức đến ngày 26/8/2013 (20/7 Quý Tỵ) tổ chức lễ Hỏa táng.

VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Biên Hòa đã tổ chức Lễ tổng kết năm sinh hoạt 2014

phuocthanh

GĐPT H. Xuyên Mộc tổ chức Liên Trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn

(Hình ảnh) Kết khoá LTHL Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap