Lễ Tiểu tường cố HTr cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

Ngày 22/9/2012 (nhằm ngày 7/8 Nhâm Thìn) tại Chùa Linh Phong TP.Đàlạt, gia đình đã tổ chức lễ tiểu tường HT cấp Dũng Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH, nguyên Phụ tá ủy viên Kế hoạch BHD-GĐPT Việt Nam trên thế giới, nguyên Ủy viên Thiếu nam BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Dồng. Anh tạ thế vào ngày 07/8 năm Tân Mão.
Về tham dự có A.NGuyên Tín Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, phái đoàn của BHD GĐPT tỉnh ninh Thuận, các anh chị BHD-GĐPT Lâm Đồng, các trưởng thuộc các đơn vị tại Đàlạt.
Trước đó vào ngày 21/9/2012 (06/8 Nhâm Thìn) BHD-GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức lễ tưởng niệm Anh Năng Quang tại tư gia, về tham dự có Anh Nguyên Tín, Trưởng Ban Hướng Dẫn trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh Tâm Hậu Ủy viên Tu thư BHD Trương, Anh Quảng Tín Đại diện BHD tại Miền Khuông Việt, các anh chị trong BHD :Lâm Đồng, các trưởng và đoàn sinh tại TP.Đàlạt. Trong lễ tưởng niệm tất cả thành tâm nguyện cầu Anh được siêu sanh tịnh độ, đồng thời nhắc lại tinh thần và sự hy sinh cho tổ chức của Anh để tất cả noi gương, nguyện cố gắng thực hiện những điều tâm niệm của người Huynh trưởng đã tuyên hứa để không phụ lòng kỳ vọng của Anh.
VP.BHD Lâm Đồng.

 

Bài khác nên xem

Họp mặt Ủy viên Nội Vụ và Tổ Kiểm toàn quốc 2013

Người Áo Lam

BHD.GĐPT Ninh Thuận Tổ chức thọ cấp

phuocthanh

Khóa Huấn Luyện Xướng Ngôn Viên do BHD Quảng Nam tổ chức

phuocthanh