Tang lễ cố Gia trưởng GĐPT Cam Bình (thuộc BHD Cam Ranh)

Trong phiên họp khẩn bất thường ngày 10.4.2014 để bàn việc tổ chức lễ tang cho HTr Lê Văn Phé – pháp danh Quảng Đại – Gia trưởng GĐPT Cam Bình, tạ thế lúc 02 giờ ngày 10.4.2014. Theo đề nghị của Ban Huynh trưởng GĐPT Cam Bình và UBQTHT.GĐPT Cam Ranh, Thường vụ BHD Cam Ranh quyết định truy thăng cấp Tập cho HTr Quảng Đại – Lê Văn Phé, vì đã đóng góp nhiều công lao hữu ích cho sự phát triển của tổ chức Gia Đình Phật Tử tại địa phương.

Sáng ngày 11.4.2014 (12.3 âl), phái đoàn BHD.GĐPT Cam Ranh gồm thành viên BHD và đại diện các đơn vị GĐPT trực thuộc đã qua  hải đảo Cam Bình để dự lễ tang của HTr Lê Văn Phé.

Trước linh đài, BHD đã tiến hành  lễ truy thăng cấp Tập cho Huynh trưởng Quảng Đại – Lê Văn Phé, theo đúng tinh thần Nội quy và Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam quy định đối với Huynh trưởng hữu công.

HTr cấp Tấn Minh Thiền – Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban ngành Nam  BHD.GĐPT Cam Ranh thay mặt cho BHD trao Quyết định và cấp hiệu; thể bày lòng kính tiếc, tưởng niệm truy tán công hạnh của Huynh trưởng Quảng Đại – Lê Văn Phé trong quá trình xây dựng, lãnh đạo đơn vị GĐPT Cam Bình.

14 giờ cùng ngày, toàn thể Lam viên trong phái đoàn cùng với GĐPT Cam Bình đã tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tin: VP.BHD Cam Ranh – Ảnh: Vạn Vương

Bài khác nên xem

BHD Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

ducquang

Trang nhà Lý Tưởng Lam nguyện cầu Hương linh sanh về thế giới an lành

phuocthanh

Tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ tưởng niệm